Stamrenovering

Stambyten är omfattande projekt. Genom att visa lyhördhet och omtanke gentemot både uppdragsgivare och boende, skapar vi en smidig process från det att behoven analyseras ända tills arbetet är godkänt och klart.

Einar Mattsson har lång erfarenhet av att byta stammar och samtidigt renovera kök och badrum. Det är en stor investering för fastighetsägaren och vi kan stötta kunden genom hela processen; från behovsanalys, över förstudie, hyresförhandling, projektering, genomförande till överlämning. Genom bra planering i tidiga skeden skapar vi förutsättningar för en renovering som ger lägre driftskostnader och bättre boendemiljö.

Vi levererar god kvalitet, säkerhet och ekonomi ─ inom utsatt tid. Våra specialiserade ROT-team är vana vid kvarboende, arbetar effektivt och tar stor hänsyn till att vi jobbar i någon annans hem. Inte minst kommunicerar vi snabbt och rakt med alla inblandade. En särskild ROT-koordinator ansvarar för direktkontakten med de boende under processen. Vi informerar dem tidigt och ger en tydlig och rättvis bild av hur arbetet ska gå till. 

  • Vill du diskutera stamrenoveringar med oss?

    Kontakta vår arbetschef

    Tomas Sahlström
    08-586 266 92