Totalrenovering

När vi totalrenoverar ett hus utgår vi helt från fastighetsägarens behov och synsätt. Vi vill vara med så tidigt som möjligt för att hitta de bästa vägarna till större avkastning, gärna i samverkan med kunden.

Vi erbjuder oss att ta ett helhetsgrepp kring renoveringen, från tidig projektering till genomförande och överlämning av en nyckelfärdig produkt. Med erfarenhet och kreativitet tittar vi alltid på möjligheterna att utöka volymen eller genomföra ändringar och konverteringar. Samtidigt är vi lyhörda för vår uppdragsgivares önskemål och etablerar en rak kommunikation, där vi kontinuerligt stämmer av saker under resans gång. 

En unik fördel för Einar Mattsson är att vi har direkt tillgång till kompetensen hos vår förvaltningsverksamhet. På så vis vet vi under projekterings- och byggprocessen vilka val som blir mest gynnsamma för kunden i nästa skede, när det renoverade huset ska förvaltas och generera intäkter för fastighetsägaren. Samtidigt månar vi alltid om att renovera omsorgsfullt och tillvarata tidstypiska detaljer. 

Vi har en sammansvetsad organisation med hög kompetens som arbetar med effektiva processer för stora konverteringsprojekt. Under våren 2015 avslutades Sveriges största kontorskonverteringsprojekt, Vällingby Parkstad. Läs mer om projektet Vällingby Parkstad.

  • Vill du diskutera totalrenovering med oss?

    Kontakta 

    Anna Mellström 
    08-586 263 37