Nyproduktion

Nyproduktion var Einar Mattssons grundidé och vi har bevarat vår konkurrenskraft genom årtiondena. Idag är vi en trygg och pålitlig entreprenör som hjälper fastighetsägaren till långsiktig lönsamhet.

Vi utför flerbostadsprojekt från ax till limpa och är gärna delaktiga i tidiga skeden. Då vi också bygger för egen förvaltning vet vi vad som är viktigt ur fastighetsägarens perspektiv. I samarbete med kunden hittar vi de rätta lösningarna som ger både kostnadseffektiv projektering och produktion, attraktiva bostäder och lönsam drift. Våra investeringskalkyler blir träffsäkra tack vare vår egen gedigna erfarenhet och vårt breda kontaktnät av leverantörer. 

Einar Mattsson använder alltid beprövade material och metoder och vi vänder oss endast till pålitliga samarbetspartners. Vi har lagt ned omfattande arbete på att utveckla våra processer och rutiner för produktion, inköp och kontroll. Därför kan vi erbjuda den mindre entreprenörens smidighet i kombination med inarbetade processer för att hålla ett projekts ramar. Allt arbete präglas av ett processtänkande som säkrar kvalitet, tid, ekonomi och miljö. 

  • Vill du diskutera nyproduktion med oss?


    Kontakta

    Anna Mellström
    08-586 263 37