Kommersiella lokaler

Att renovera eller bygga om kommersiella lokaler grundar sig alltid i ett affärsdrivet beslut. Einar Mattsson förvaltar egna fastigheter och förstår därför fastighetsägarens intentioner samt kan förverkliga dem på ett bra sätt.

Med våra unika insikter om fastighetsägarens affär kan vi bidra till långsiktig lönsamhet genom lyckade lokalanpassningar och renoveringar. Varje uppdrag för med sig sina specifika utmaningar, och med vår gedigna erfarenhet hittar vi alltid de rätta lösningarna. När vi får hjälpa till redan i tidiga skeden garanteras en kostnadseffektiv lokalombyggnad som ökar hyresintäkterna på det sätt som eftersträvas.

Genom väl inarbetade processer och kvalitetsrutiner säkerställer vi ett gott utfört arbete som levereras inom överenskomna tidsramar. Vi använder beprövade material och metoder och vänder oss endast till pålitliga samarbetspartners. I samarbete med arkitekter kan vi få rätt gestaltning och funktion utan att nagga på kostnadseffektiviteten. Tack vare all den kreativitet och yrkesskicklighet vi besitter lyckas vi också med inredningar som sticker ut. 

  • Vill du diskutera renovering eller ombyggnad av kommersiella lokaler med oss?

    Kontakta vår arbetschef
    Tomas Sahlström
    08-586 266 92