Våra byggtjänster

På Einar Mattsson vet vi att varje fastighetsägare är unik. Därför sätter vi oss alltid in i varje kunds unika behov och förutsättningar för att hitta den bästa lösningen i varje enskilt projekt. Detta, tillsammans med vår långa erfarenhet av att förvalta fastigheter, gör att vi alltid kan säkerställa att fastighetsägarens investering betalar sig.

Vi kan hus från början till slut

Einar Mattsson har byggt och förvaltat bostäder sedan 1935. Det långsiktiga synsättet ligger i vår natur och allt vi gör syftar till att utveckla fastighetsägarens affär på lång sikt. 

Genom lösningar som är genomtänkta, framsynta och sätter omtanken om de boende högt, skapar vi värde för våra kunder under bostadshusets hela livscykel. Vi fokuserar starkt på ekonomi, kvalitet, ordning i reda i processer samt leverans i tid. Vi försöker alltid föreslå miljövänliga alternativ till våra kunder för att minimera vår miljöpåverkan. 

Vi bygger Sveriges största passivhus och flera av våra pågående projekt har miljöklassningar som Miljöbyggnad. Det finns många olika miljöcertifieringar och vi är lyhörda för våra kunders önskemål och väljer, tillsammans med beställaren, det som är bäst lämpat utifrån varje projekts specifika förutsättningar. Vi arbetar långsiktigt och hållbart och det är viktigt för oss att tillmötesgå våra kunders behov. Vid renovering försöker vi använda metoder och material som skapar den bästa tänkbara inomhusmiljön för de boende.