Våra bolag

Einar Mattsson består av tre olika bolag som äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter och ett bolag som arbetar med investeringar i värdepapper och andra verksamheter.

Vi är ett av få företag som under ett och samma tak äger egna fastigheter, arbetar ut idéer för hur nya bostäder kan utformas, bygger hus och tar hand om dem i hela deras livslängd. Vilket varje bolag i sin tur kan dra nytta av genom att samarbeta för att utveckla sin egen affär.

Einar Mattsson AB

Koncernens moderbolag där de gemensamma stödresurserna Ekonomi/Finans, Analys/Transaktion, Kommunikation, HR, IT samt Kundtjänst finns samlade.

Einar Mattsson Fastighets AB

Äger och utvecklar vårt eget fastighetsbestånd med ett långsiktigt ägarperspektiv.
Läs mer

Einar Mattsson Projekt AB

Utvecklar och producerar nya bostadsrätter och äganderätter för försäljning samt hyresrätter åt Einar Mattsson Fastighet AB.
Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Förvaltar, bygger och renoverar fastigheter åt sina systerbolag samt förvaltar fastigheter åt andra fastighetsägare i Storstockholm.
Läs mer

Heirloom Asset Management AB

Investerar i värdepapper och verksamheter utanför Stockholms bostadsmarknad.