Se filmen "En liten film om en lättillgänglig hyresrätt"

Läs mer

Företaget Einar Mattsson

Varmt välkommen till Einar Mattsson.

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår vi andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att vi tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter.

I ryggen har vi en fascinerande historia, där vi varit med och byggt det moderna Stockholm. Och det tänker vi fortsätta göra. Både genom att bygga nytt och ta hand om både våra och andras hus som redan finns på bästa sätt.

Vi har en tradition av att bry oss om husen vi bygger och människorna som ska bo och jobba i dem. Grundaren Einar Mattssons egen personlighet tar vi med oss in i framtiden, när vi nu med stor omtanke, starkt engagemang och en brinnande framåtanda skriver nästa kapitel i företagets och stadens historia.

Varje gång vi sätter spaden i marken är det början på en långsiktig relation, som lever vidare även när sista takpannan ligger på plats. Vi arbetar för och hoppas på en framtid med en väl fungerande bostadsmarknad i Stockholm så att människor i högre grad får möjlighet att välja var de vill bo. Samtidigt som vi skapar hus som gör livet enklare, tryggare och bekvämare för de boende.