Vid akuta skador och fel

Om du behöver göra en akut felanmälan på grund av till exempel en vattenläcka, elfel, totalstopp i avlopp eller liknande.

Dagtid

Måndag -torsdag kl. 7.00-17.00
Fredag 7.00-16.00 

Ring Einar Mattssons servicecenter 08-586 263 00 och tryck 1

Övrig tid  

Kvällar, nätter och helger

Ring Jourmontör 08-657 77 70. 

Jourmontör kontaktas endast vid akuta fel på kvällar, nätter och helger om du bor i ett hus som ägs av Einar Mattsson.

Bor du i ett hus som inte ägs utan endast förvaltas av Einar Mattsson kan annan jourfirma vara knuten till huset, se anslag i porten för kontaktuppgifter.