Studentlägenheter

Einar Mattsson har just nu totalt 35 studentlägenheter belägna i Kv Högbergsterassen 1 på Södermalm, Stockholm med adress Högbergsgatan 91-99.

Vem kan söka studentlägenhet?

Lägenheterna är avsedda för personer som fyllt 18 år och bedriver aktiva universitets eller högskolestudier i Stockholm.

Vi har ingen kö till våra studentbostäder utan förmedlar dessa via den gemensamma bostadskön hos bostadsförmedlingen i Stockholm www.bostad.stockholm.se