Att köpa nyproduktion

Det ska vara lätt och tryggt att köpa bostad av Einar Mattsson! Vår försäljningsprocess går generellt till så här.

Intresseanmälan

Intresseanmälan fylls i på webbplatsen. Det är alltid rekommenderat att anmäla sitt intresse till projekten. Då får du fortlöpande information om projekten och riskerar därmed inte att missa någon viktig information som till exempel försäljningsstart. Intresseanmälan är inte kopplat till något kösystem och innebär inte heller att du har någon förtur.

Försäljningsstart

Vi kan ha olika typer av försäljningsstarter, detta kommuniceras bland annat ut via e-post till dem som anmält sitt intresse, men även på respektive projektsida. Vid försäljningsstarten kan ett så kallat bokningsavtal tecknas.

Bokningsavtal

Bokningsavtal tecknas för att boka en särskild lägenhet i projektet. Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 30 000 kronor erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. När avgiften kommit oss tillhanda markeras bostaden som reserverad på projektsidan.

Observera att du inte får sälja din lägenhet innan du själv tillträtt den.

Förhandsavtal

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 70 000 kronor betalas, även denna summa är en del av den totala insatsen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas.

Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl vilken är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket.

När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetalad kommer din lägenhet att markeras som såld på projektsidan.

Upplåtelseavtal

Ni får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos Bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om ni kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknandet upptas ni som medlemmar i föreningen.

Inflyttning

I samband med tecknande av upplåtelseavtalet så får du slutgiltig information angående din inflyttning. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas, vilket ska ske tre bankdagar före inflyttning. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan.

I samband med inflyttning överlämnas en boendepärm med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad. I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad.

Besiktning

Inför inflyttningen kommer en obereonde besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Einar Mattsson för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna synpunkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning och om behov finns även efter inflyttningen. Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden.

Garantibesiktning sker cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras. Efter denna garantitid omfattas byggnaden av en byggfelsförsäkring som gäller i ytterligare 8 år efter att garantibesiktningen är genomförd.

Villkor i övrigt

Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan.